Tin trong ngành
14/09/2009 Bản in

Công ty điện lực thành phố Hà Nội triển khai đào tạo tiếng Anh


 

Việc triển khai hình thức học trực tuyến tại Điện lực Hà Nội là bước tiến mạnh dạn thể hiện quyết tâm áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của công ty, đặc biệt trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 

Toàn bộ học viên tham gia chương trình đào tạo sẽ được học tiếng Anh theo hình thức trực tuyến thông qua cổng đào tạo www.english. và được hỗ trợ bởi rất nhiều công cụ tiện ích như V-classroom, Speaking Lab, Writing Engine, Từ điển điện tử, Thư viện các mẫu thư tín thương mại…

 

Tiếng Anh trực tuyến VietnamLearning được cung cấp bởi tập đoàn Q, là chương trình đã được triển khai trong hơn 20 năm ở nhiều nước trên thế giới. Triển khai giải pháp các nhà quản lý đào tạo của Điện lực Hà Nội đồng thời được cung cấp công cụ trực tuyến để quản lý, giám sát quá trình của học viên một cách tiện lợi và hiệu quả. Quá trình đào tạo của học viên sẽ được báo cáo chi tiết về thời gian học, tiến độ học, sự chuyên cần và kết quả học tập.

 

Với việc áp dụng thành công hình thức Đào tạo trực tuyến trong giai đoạn sắp tới, Điện lực Hà Nội sẽ nhanh chóng đạt chỉ tiêu đào tạo nhân lực cũng như thành công hơn với vai trò là đơn vị chủ chốt trong việc cung cấp điện năng đối với sự phát triển chính trị, kinh tế - văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống sinh hoạt của Thành phố và nhân dân Thủ đô.

 

VietnamLearning