Dự án

Thông tin các dự án năm 2004

Các công trình 110 kV: Xây dựng nhánh rẽ 110 kV đấu nối TBA 110 kV Thanh Xuân, các TBA 110 kV Linh Đàm, Cầu Diễn. Tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình cải tạo nâng cấp các TBA 110 kV Thành Công, Phương Liệt; nâng công suất các TBA 110 kV Sài Đồng B, Nhật Tân